ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ຂົນສົ່ງ

  1. ເລືອກສິນຄ້າ ກົດ”ວ່າງໃສ່ຕະກ່າ”. (ສິນຄ້າຈະເຂົ້າຢູ່ໃນກະຕ່າຮູບ ຖົງເຄື່ອງຂ້າງຮູບຫົວໃຈດ້ານເທິງ).
  2. ກົດເລືອກ “ຈ່າຍເງິນ”.
  3. ປະກອບຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ສົ່ງສິນຄ້າ.
  4. ກົດເລືອກສັ່ງຊື້.
  5. ສົ່ງຫຼັກຖານການຈ່າຍເງິນ ແລະ ລໍຖ້າຢືນຢັນການຈ່າຍເງິນ.
  6. ລໍຖ້າຮັບສິນຄ້າ.
  1. ເລືອກສິນຄ້າ (ສົ່ງຊື່ສິນຄ້າ ພ້ອມລະຫັດ SKU ແລະ ລາຄາ) ແລ້ວໂທເບີ 99222002-91505902-55414125 ຫຼືສົ່ງລິ້ງ ຫຼືແຄບເຈີ້ຫນ້າຈໍສົ່ງມາ Facebook, whatapp, Wechat, Line.
  2. ແຈ້ງຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ສົ່ງສິນຄ້າ ພ້ອມຊື່ ແລະ ເບີໂທຕິດຕໍ່.
  3. ສົ່ງຫຼັກຖານການຈ່າຍເງິນ ແລະ ລໍຖ້າຢືນຢັນການຈ່າຍເງິນ.
  4. ລໍຖ້າຮັບສິນຄ້າ.
# TALATIT.COM ຈະສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ຟຣິ ໃນກໍລະນີ ລູກຄ້າສັ່ງຊື່ສິນຄ້າ 1,500,000 ຂຶ້ນໄປ ຫາກມູນຄ່າບໍ່ເຖິງ ກໍ່ຈະມີຄ່າຂົນສົ່ງ ເລີ່ມ 15,000 ກີບຂຶ້ນໄປ.
# ໄລຍະເວລາສົ່ງສິນຄ້າປະມານ 1-2 ມື້ (ສິນຄ້າມີຢູ່ໃນສະຕ໋ອກ) ແລະ 3 – 5 ມື້ (ສິນຄ້າສັ່ງຈາກສູນໄທ) ບໍ່ລວມວັນເສົາ-ອາທິດ ວັນຢຸດລາດສະການ ຫລັງຈາກ TALATIT.COM ໄດ້ຮັບຫຼັກຖານຢືນ ຢັນການສໍາລະເງິນແລ້ວ (ຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບສິນຄ້າພາຍໃນ 7 ມື້ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາຫາ TALATIT.COM).
– ໄລຍະເວລາອາດຄາດເຂື່ອນໄດ້ຫາລູກຄ້າ ບໍ່ຮັບໂທລະສັບ ຫຼືບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ເກີດເຫດສຸດວິໄຊ ເຊັ່ນ ນໍ້າຖ່ວມ ຫຼື ມີເທດສະການຕ່າງໆ.

ທ່ານສາມາດສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຈາກເວບໄຊ Advice, Banana IT, JIB, IT City, Lazada, Shopee JD ຫຼືອຶ່ນໆ ພຽງແຕ່ທ່ານ ສົ່ງລິ້ງມາຫາພວກເຮົາ ແລະ ທາງພະນັກງານຈະຕິດຕໍ່ກັບເຖິງຂັ້ນຕອນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

# ເງື່ອນໄຂຮັບປະກັນຂອງແຕ່ລະສິນຄ້າແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງຕົວຢ່າງຄອມພິວເຕີ ແລະ ແລ໋ບທ໋ອບມືສອງຮັບປະກັນ 1-2 ເດືອນ ສ່ວນສິນຄ້າໃໝ່ແກະກ໋ອງອາດຮັບປະກັນລະຫວ່າງ 1-2 ປີ ລູກຄ້າຄວນສອບຖາມກ່ອນການຮັບປະກັນ ກ່ອນການສັ່ງຊື້ທຸກຄັ້ງ.

# ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບສິນຄ້າທີ່ສັ່ງຊື້ໄປແລ້ວ ກະລຸນາຮັກສາສິນຄ້າໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບເກົ່າໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ທັງສິນຄ້າ ແລະ ແພັກເກດໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງການປ່ຽນຄືນສິນຄ້າໃໝ່.

# ທາງ TALATIT.COM ເປັນພຽງຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ຈໍາເປັນຕ້ອງດໍາເນີນການຮັບຝາກເຄມ ແລະ ສົ່ງຄືນສິນຄ້າພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຜູ້ຜະລິດກໍາຫນົດຢ່າງເຄັງຄັດ ຈິ່ງຢາກຂໍຄວາມຮ່ວມມືກັບລູກຄ້າ ທຸກ ທ່ານ ກະລຸນາສຶກສາເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນໃຫ້ຊັດເຈນກ່ອນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ກະລຸນາປະຕິບັດ ຕາມເງື່ອນໄຂ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານເອງ ທາງ TALATIT.COM ຈະບໍ່ຂໍຮັບຜິດຊອບໃດໆ ອັນເກີດ ຈາກການຜິດເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນທີ່ເກີດຈາກລູກຄ້າໃນທຸກກໍລະນີ ແລະ ຫາກມີການປ່ຽນແປງ ຂໍ້ມູນ/ເພີ່ມເຕີ່ມ ເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນທີ່ຜູ້ຜະລິດໄດ້ແຈ້ງມາໃນພາຍຫລັງ ທາງ TALATIT.COM ຂໍປະຕິບັດໄປຕາມເງື່ອນໄຂໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບຫຼວ່ງໜ້າ.

ວິທີການຈ່າຍເງິນ

ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໄດ້ທີ່ຫ້ອງການ TaLatIT.com ທີ່ ບ້ານ ສົມຫວັງເໜືອ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕິດຕໍ່: +856-20-99222002, 91505902, 55414125.

ແຜນທີ່ຕ້ອງຫ້ອງການ: https://goo.gl/mDxje1

ລູກຄ້າສາມາດຈ່າຍເງິນຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຜ່ານເລກບັນຊີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ເງິນກີບ (KIP) : 096-12-00-00481564-001 (BOUNMALY PHAMUNY MISS).

ເງິນບາດ (BATH) : 160-12-02-00481564-001 (BOUNMALY PHAMUNY MISS).

ເງິນກີບ (KIP) : 010-002-101-235-71 (VILASACK VANNADETH MR.).

ໝາຍເຫດ: ພາຍຫລັງຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າແລ້ວ ກາລຸນາສົ່ງຫຼັກຖານການຈ່າຍເງິນມາໃຫ້ພວກເຮົາ ພ້ອມທັງລາຍລະອຽດສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ຊໍາລະດ້ວຍ.

ລູກຄ້າສາມາດຈ່າຍເງິນຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຜ່ານເລກບັນຊີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ເງິນກີບ (KIP) : 096-12-00-00481564-001 (BOUNMALY PHAMUNY MISS).

ເງິນບາດ (BATH) : 160-12-02-00481564-001 (BOUNMALY PHAMUNY MISS).

ໝາຍເຫດ: ພາຍຫລັງຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າແລ້ວ ກາລຸນາສົ່ງຫຼັກຖານການຈ່າຍເງິນມາໃຫ້ພວກເຮົາ ພ້ອມທັງລາຍລະອຽດສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ຊໍາລະດ້ວຍ.

# ລູກຄ້າສາມາດຍົກເລິກການສັ່ງຊື້ໄດ້ ໃນກໍລະນີທາງບໍລິສັດຍັງບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການສັ່ງຊື້ກັບບໍລິສັດແມ່ ແຕ່ຖ້າ ດໍາເນີນແລ້ວ ກໍ່ບໍ່ສາມາດຍົກເລິກໄດ້.​

# ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຈະສາມາດຍົກເລິກໄດ້ ຫຼືບໍ່ ໃຫ້ລູກຄ້າຕິດຕໍ່ຫາທີມງານພວກເຮົາເພື່ອຊອບຖາມກ່ອນ.

# TaLatIT.com ຍັງໃຫ້ບໍລິການສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາເວບໄຊ ແລະ ຮັບອອກແບບໂລໂກ, ປ້າຍ, ແຜນພັບ ແລະ ອຶ່ນໆ.

# TalatIT.com ຮ່ວມກັບ Paitalat.com ໃຫ້ບໍລິການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຈາກ ໄທ ຈີນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພຽງແຕ່ລູກຄ້າສົ່ງລິ້ງມາຫາພວກເຮົາເພື່ອປະເມີນ.

 

ທີ່ຕັ້ງຫ້ອງການ TaLatIT.com

ແຜນທີ

ຫ້ອງການ

ທີມງານພວກເຮົາ

ທະບຽນທຸລະກິດ

ສິນຄ້າໃນສະຕ໋ອກ