OUR STORES

ຢ້ຽມຢາມຫ້ອງການພວກເຮົາໄດ້ທີ່
ບ້ານ ສົມຫວັງເໜືອ

ເຮືອນເລກທີ 726, ໜ່ວຍ 08,
ບ້ານ ສົມຫວັງເໜືອ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງ.

ຂໍ້ມູນທີ່ລູກຄ້າມັກສອບຖາມ (FAQs)

ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າ ສິນຄ້າທີ່ທ່ານສັ່ງຈະຄືກັນກັບພາບ ແລະ ສະເປັກພາຍໃນເວບໄຊ ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກວ່າສິນຄ້າ ແລະ ສະເປັກເຄື່ອງ ບໍ່ຄືດັ່ງລະບຸໃນເວບໄຊ ພວກເຮົາຍິນດີຮັບສິນຄ້າຄືນ ແລະ ຊົດເຊີຍເງິນຄືນ. ແຕ່ TalatIT.com ຂໍສະຫງວນສິດຕັດສິນໃຈ ວິທີການແກ້ປັນຫາ ອິງຕາມສະພາບຕົວຈິງ.

 

ຖ້າສິນຄ້າຢູ່ໃນສະຕ໋ອກ ທ່ານສາມາດມາຮັບເອົາສິນຄ້າໄດ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການ TalatIT.com ຫຼື ຮັບສິນຄ້າ ພາຍໃນ 1-3 ວັນ (ສົ່ງຟຣິ) ພາຍຫລັງການສັ່ງຊື້ ຫຼື ທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລິການສົ່ງເຄື່ອງດ່ວນພາຍໃນມື້ ເລີ່ມຕົ້ນ 25,000 ກີບ.

ຖ້າສິນຄ້າທີ່ຢູ່ສູນໃຫຍ່ປະເທດໄທ ຕ້ອງໄດ້ສັ່ງ ຊຶ່ງຈະໃຊ້ເວລາ 3-4 ມື້, ພວກເຮົາຈະແຈ້ງລູກຄ້າພາຍຫລັງສິນຄ້າມາເຖິງ ຫຼື ທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລິການສົ່ງເຄື່ອງດ່ວນພາຍໃນມື້ ເລີ່ມຕົ້ນ 25,000 ກີບ.

ສິນຄ້າເຄື່ອງໄອທີ ຈະຖືກກວດສອບຈາກທາງທີມງານ TalatIT ກ່ອນຈະຈັດສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ສິນຄ້າຈະຢູ່ໃນສະພາບພ້ອມໃຊ້ງານທັນທີ. ນອກຈາກນີ້ ພວກເຮົາຍັງມີລະບົບຄໍ້າປະກັນສິນຄ້າ ແຕ່ລູກຄ້າຄວນສອບຖາມເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນ ໃຫ້ດີກ່ອນ ເພາະເງື່ອນໄຂການຄໍ້າປະກັນແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະສິນຄ້າ.

ພາຍຫລັງລູກຄ້າຮັບເຄື່ອງ 2 ວັນ ລູກຄ້າພົບປັນຫາໃນຕົວສິນຄ້າ ອັນເກີດມາຈາກຕົວເຄື່ອງເອງ ລູກຄ້າສາມາດສົ່ງເຄື່ອງຄືນມາໃຫ້ພວກເຮົາກວດເຊັກໄດ້. ຖ້າໃນກໍລະນີເຄື່ອງມີປັນຫາຍ້ອນຕົວມັນເອງແທ້ TalatIT.com ຈະປ່ຽນເຄື່ອງໃໝ່ ໃນສະເປັກ ແລະ ສະພາບຄ້າຍກັນ ຫຼື ສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າ ແຕ່ TalatIT.com ຂໍສະຫງວນສິດຕັດສິນໃຈວ່າຈະແກ້ປັນຫາດ້ວຍວິທີໃດ ອິງຕາມສະພາບຕົວຈິງ.

ກົດເພື່ອອ່ານຂໍ້ມູນການຮັບປະກັນເພີ່ມເຕີ່ມ.

ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າມາຈ່າຍເງິນ ຢູ່ຫ້ອງການ TalatIT.com ຫຼື ໂອນເງິນເຂົ້າບັນຂອງທາງພວກເຮົາ ແລະ ສົ່ງຫຼັກຖານການຈ່າຍເງິນມາໃຫ້ພວກເຮົາ ຫລັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະດໍາເນີນການຈັດຊື້ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບຂອງສິນຄ້າ.

ເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນການຈ່າຍເງິນເພີ່ມເຕີ່ມໄດ້ທີ່ນີ້

TalatIT.com ແມ່ນວິສາຫະກິດ ຈົດທະບຽນເລກທີ 1084/ຈທວ ພາຍໃຕ້ຊື່ວິສາຫະກິດ: RIKA Global Tech Individual Enterprise, ເລກລະຫັດວິສາຫະກິດ: 01B/07-0001069.

ພວກເຮົາດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຊື່ສັດ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2015, ນອກຈາກ TalatIT.com ພວກເຮົາຍັງເປັນເຈົ້າຂອງ paitalat.com, sabaideeland.com ແລະ pakardfree.com.

INFORMATION ABOUT US

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ສາມາດສົ່ງຄໍາຖາມຫາພວກເຮົາ